Bericht Geen vast contract bij Sandd!

#1
Ik krijg geen vast contract bij Sandd. Hoewel Sandd aangeeft dat de werknemer er zelf voor mag kiezen voor OVO. Is dat bij mij duidelijk niet het geval. Ik mag alleen verder werken op basis van OVO. Volgens vakbond FNV is het zo dat je overgaat naar OVO dan Sandd er toe kunt dwingen op basis van de CAO alsnog weer terug te keren naar de arbeidsovereenkomst.

Van het FNV kreeg ik deze e-mail:
Tweede Kamer zeer kritisch op Sandd na brandbrief FNV
Beste leden,
Woensdagavond 21 januari is er een debat geweest in de Tweede Kamer over de postmarkt. Verschillende Kamerleden hebben hier stevige kritiek geuit op Sandd, omdat Sandd achter de rug van de vakbonden om een deal heeft gesloten met de LBV die postbezorgers opnieuw in onzekerheid brengt.
Op basis van de LBV-deal hoeft Sandd postbezorgers niet meer te voldoen aan de eerdere afspraak dat 80% van de bezorgers een arbeidsovereenkomst krijgen, in plaats van een overeenkomst van opdracht (ovo). Bij een arbeidsovereenkomst heb je wel ontslagbescherming, doorbetaling bij (langdurige) ziekte, WW-rechten en opbouw van vakantiegeld en –dagen. Bij een ovo heb je dit niet. Vandaar dat een ovo voor Sandd veel goedkoper is, en voor bezorgers vrijwel altijd ongunstiger.
De afspraak tussen LBV en Sandd is mogelijk omdat er een soort maas in de wet is, waardoor bij (LBV-)cao andere afspraken mogelijk zijn dan de 80% die in de wet staat. Deze maas zou minister Kamp (VVD), die over de postmarkt gaat, dus moeten dichten. FNV heeft de politiek in december een brandbrief gestuurd, om politici te informeren over het gedrag van Sandd.
De Tweede Kamer was zeer kritisch op de stap van Sandd. PvdA-kamerlid Mei Li Vos sprak van ‘vals spel van Sandd’. Kees Verhoeven van D’66: ‘De afgelopen jaren hebben uitgewezen dat de praktijk is dat de postbezorgers worden uitgeknepen op basis van arbeidsvoorwaardelijke concurrentie’. Ook Dion Graus (PVV) en Sharon Gesthuizen (SP) hebben hun steun uitgesproken voor de arbeidscontracten voor postbezorgers in plaats van de ovo. De SP heeft een wetwijziging voorgesteld om de maas te dichten en heeft daarnaast met de PvdA een initiatiefnota ingediend. Hier lijkt een meerderheid in de Tweede Kamer te zijn. Maar dan nog steeds moet minister Kamp stappen zetten. Kamp was in het debat niet bereid om direct in te grijpen maar wil eerst nog een jaar evalueren.
FNV vindt dat Henk Kamp het op deze manier veel te lang laat duren. Ook de laatste weken komen weer nieuwe signalen binnen van leden en niet-leden die liever een arbeidsovereenkomst willen dan een ovo, en dit van Sandd niet krijgen. Ook niet na jarenlange dienst, zonder dat er ook maar enige klachten waren. We hebben dus geen tijd om te wachten op een evaluatie omdat we, zoals Verhoeven van D’66 terecht constateerde, uit de praktijk en de laatste jaren allang weten waartoe dit leidt. Schijnzelfstandigheid en ovo-contracten waardoor Sandd op elk moment (bijv. na ziekte of ‘te oud’) van postbezorgers af kan.
Minister Kamp heeft toegezegd dat hij in februari met een reactie komt. Hij gaat hier ook met minister Asscher (PvdA) over overleggen. In de tussentijd blijft FNV druk zetten op de politiek om zo snel mogelijk postbezorgers de zekerheid van een arbeidsovereenkomst te geven.
Mocht er meer nieuws zijn, dan laten we dit weten. Een bond is zo sterk als haar leden. Nieuwe informatie waarvan u denkt dat dit van belang is, kunnen we altijd goed gebruiken.
Met vriendelijke groet,
Twan Haneveld
Vakbondsbestuurders FNV Postmarkt

Bericht Re: Geen vast contract bij Sandd!

#2
Rotterdam, 2 feb. 15

Tweede Kamer grijpt in om arbeidsovereenkomsten in postmarkt (waaronder bij Sandd) weer de norm te laten zijn
Beste leden,
Afgelopen donderdag 29 januari 2015 heeft de Tweede Kamer het amendement Gesthuizen/Vos aangenomen. De Kamerleden Sharon Gesthuizen (SP) en Mei Li Vos (PvdA) hebben een wetswijziging ingediend waardoor postbedrijven als Sandd niet langer meer gebruik kunnen maken van een maas in de wet. Door deze maas was het mogelijk dat bijv. Sandd postbezorgers een overeenkomst van opdracht aanbood in plaats van een arbeidsovereenkomst. Bij een arbeidsovereenkomst heb je wel ontslagbescherming, doorbetaling bij (langdurige) ziekte, WW-rechten en opbouw van vakantiegeld en –dagen. Bij een ovo heb je dit niet. Voor Sandd was dit dus gunstig, voor de postbezorgers niet.
Naast de PvdA en de SP werd het voorstel gesteund door de PVV, D’66, de ChristenUnie, GroenLinks, 50+ en Partij voor de Dieren. Alleen de VVD, het CDA en de SGP steunden het voorstel niet. Daarmee is een grote Kamermeerderheid voor arbeidsovereenkomsten in de postmarkt, waaronder bij Sandd. Een overwinning voor alle postbezorgers!
Nu is het wel dat er in de wetswijziging een overgangstermijn ingebouwd is, zodat postbedrijven en dus ook Sandd uiteindelijk op 1 januari 2017 weer op 80% arbeidsovereenkomsten moeten zitten. Van de FNV had dit natuurlijk korter mogen duren. Niettemin zijn we tevreden over het resultaat, omdat Sandd nu juist veel bezorgers voor het blok zette door te stellen dat alleen werken met een ovo mogelijk was. De slechte trend is dus gekeerd.
Wij gaan er vanuit dat alle postbedrijven en dus ook Sandd zich netjes aan de wet gaan houden. Als u signalen krijgt dat u of andere bezorgers niet op basis van een arbeidsovereenkomst kunnen bezorgen, dan horen we dit weer graag. Uiteindelijk hebben we als FNV een krachtig signaal aan de politiek kunnen afgeven omdat leden (maar ook niet-leden) dit aan ons lieten weten. Melden helpt dus!
De komende tijd gaan we in ieder geval Sandd scherp in de gaten houden of ze inderdaad bezorgers de zekerheid van een arbeidsovereenkomst gaat geven.
Mocht u nog opmerkingen of meldingen over andere zaken hebben, laat dit weten via t.vanlieshout@bg.fnv.nl of ehaneveld@abvakabo.nl .
Met vriendelijke groet,

Vakbondsbestuurders FNV

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast