Bericht Re: Gehoorstoornis door kattenverjager van 140dB?

#12
"vzo

Mischien wel handig om het adres in Duitsland waar jij succesvol bent behandeld voor je gehoorstoornis door kattenverjagers. hier op te geven.!

en niet op alle topics die over allerlei andere onderwerpen gaan dit onderwerp ter sprake te brengen.
het werkt echt doeltreffender als je het in 1 topic plaatst.
dan kan men er op ingaan of het naast zich neer leggen.

Bericht Re: Gehoorstoornis door kattenverjager van 140dB?

#15
Ingewonnen advies bij advocaat:

Dank voor het insturen van uw vraag. Op basis van de door u ingestuurde gegevens, beantwoord ik deze als volgt:

Mogelijkheden bij het postadres zelf
Het is erg lastig om de overlastgever aan te pakken met betrekking tot het neerzetten van een apparaat waarvan niet kan worden bewezen dat het schadelijk (of erg hinderlijk) is. Dat geldt des te meer omdat u 'slechts' eenmaal per dag het apparaat passeert en zo dus nauwelijks last ervan zou moeten hebben (ondanks dat u er natuurlijk wel duidelijk last van heeft).

Mogelijkheden op de werkvloer
De mogelijkheden op de werkvloer zijn ook zeer beperkt. Uiteraard heeft uw werkgever de plicht om een veilige werkomgeving voor u te realiseren, maar wanneer hij dat doet volgens de normen van de wet, is dat prima.

Wanneer hij u laat bezorgen in een buurt waar een 'piepkastje' staat, dan zal het erg lastig zijn om te bewijzen dat hij u geen goede werkomgeving biedt. Ook acht ik de kans klein dat u uw werkgever voor eventuele schade (als u al kunt aantonen dat die van het kastje komt) aansprakelijk kunt houden.

Mosquito niet schadelijk
Zolang er niet wordt aangetoond dat een Mosquito (of andersoortig 'piepkastje') schadelijk is voor de gezondheid, is het lastig, zo niet onmogelijk om er iets tegen te doen. Dat komt natuurlijk ook omdat het voor u vrijwel onmogelijk is om aan te tonen dat u hier dermate veel last van hebt.

Waarschijnlijk zit voor u de beste kans in het voorkomen dat u bij het apparaat in de buurt komt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het ruilen van wijk met een collega, indien dat mogelijk is. Ook zou u kunnen besluiten om in de desbetreffende straat oordopjes (of een mp3-speler met muziek) in te doen.

Ik besef me dat dergelijke oplossingen verre van optimaal zijn voor u. Helaas is het echter zo dat er juridisch gezien weinig (geen) kansrijke mogelijkheden open staan zoals ik het zie. Het spijt me dat ik u niet beter kan berichten.Het is volgens mij in Nederland ook zo van een bepaald geluid waar men last van heeft: Bij autowegen is het zo dat 1/3 van de mensheid er last van mag hebben! Dus die 1/3 deel heeft dan pech gehad. Het ligt aan je zelf! :twisted: :evil:

Trouwens ik ben niet de enige, want we hebben het getest zo'n kattenverjager op een gehele groep mensen (jongeren) vervolgens het piepkastje uitgezet en toen bleven de geluiden gewoon doorgaan terwijl het niet meer aanwezig was.

Hoogfrequent geluid veroorzaakt twee soorten belangrijke effecten: enerzijds objectieve
specifieke effecten zoals gehoorverlies en anderzijds aspecifieke klachten. Deze laatste, tijdelijke
hinder, omvat hoofdpijn, oorsuizen, vermoeidheid, duizeligheid en misselijkheid, die optreden na
een blootstelling van enkele minuten. In tegenstelling tot deze acute effecten is gehoorverlies een
cumulatief effect.
Bron: Hoge Gezondheidsraad.

Verklaring student: Geluid gaat door terwijl het nier meer aanwezig is:

http://eelcoeikenaar.sp.nl/weblog/2008/ ... ijnlijk-3/

Verklaring journalist:

http://www.destentor.nl/regio/zwolle/mo ... -1.2732236
Laatst gewijzigd door verzendenenontvangen op 13 Jan 2014, 19:27, 1 keer totaal gewijzigd.

Bericht Re: Gehoorstoornis door kattenverjager van 140dB?

#16
"Mosquito niet schadelijk
Zolang er niet wordt aangetoond dat een Mosquito (of andersoortig 'piepkastje') schadelijk is voor de gezondheid, is het lastig, zo niet onmogelijk om er iets tegen te doen".

van deze advocaat werd je vast niet vrolijk vzo.
ik hoop dat je geen vette rekening voor dit advies krijgt.
want een advocaat = een dure jongen , die doen niets voor niets.

Het ligt aan je zelf! :twisted: :evil: ik vrees dat ik je laatste conclusie deel vzo.

Bericht Re: Gehoorstoornis door kattenverjager van 140dB?

#17
Er zijn veel meer mensen die er hinder van hebben. Het kan ook niet wetenschappelijk aangetoond worden dat door inzet van dit geluid mens en dier verjaagd wordt. Vroeger was ook niet bekend dat asbest schadelijk was. Dus het geeft mensen vrijbrief om mensen schade te berokkenen wat niet wetenschappelijk onderbouwd en verklaard kan worden. Als ik nu iets ga uitvinden wat de mensheid ziek doet maken en dit kan niet bewezen worden dan mag dat dus. Leuke wetgeving.

http://destentor.nl/regio/zutphen/mosqu ... -1.4115335 staat wel dat het geluid onmenselijk is en geweld aandoet.

Bericht Re: Gehoorstoornis door kattenverjager van 140dB?

#19
In dat geval mogen ze mij 24 uur per dag gaan volgen wat ik doe. We hebben het getest op een gehele groep jongeren. Waarbij een kattenverjager werd ingeschakeld. Toen hij allang uitstond hoorden de mensen het nog steeds dus oorsuizingen. Of zijn deze verklaringen niet toereikend? Verder is het niet wetenschappelijk dat een Mosquito* (waar ik ook last van had bij het post bezorgen omdat daar hangjongeren waren) en een kattenverjager werkt. Dus het geluid heeft geen enkel nut en doel. Indien het geluid geen enkel nut en doel heeft zou het dan ook niet mogen. Immers 140 decibel muziek afspelen in een straat mag ook niet. Dus waarom deze geluiden dan wel?!

Nog meer verklaringen aangaande oorsuizingen (tinnitus)

http://rijnmond.nl/nieuws/06-10-2009/ir ... n-uit-tuin

Journalist verklaard dat hij de plek des onheils verlaten heeft en het geluid blijft horen:

http://www.destentor.nl/regio/zwolle/mo ... -1.2732236

Student geeft aan dat zij niet meer in het geluid bevind en toch blijft horen:

http://eelcoeikenaar.sp.nl/weblog/2008/ ... ijnlijk-3/

Hoeveel bewijzen zou je nog nodig hebben?

De Belgische Hoge Gezondheidsraad heeft het volgende gerapporteerd:

Hoogfrequent geluid veroorzaakt twee soorten belangrijke effecten: enerzijds objectieve
specifieke effecten zoals gehoorverlies en anderzijds aspecifieke klachten. Deze laatste, tijdelijke
hinder, omvat hoofdpijn, oorsuizen, vermoeidheid, duizeligheid en misselijkheid, die optreden na
een blootstelling van enkele minuten. In tegenstelling tot deze acute effecten is gehoorverlies een
cumulatief effect.


Bron: http://www.health.fgov.be/internet2Prd/ ... 208531.pdf

Gelukkig is de kattenmosquito weggegaan. Er zijn dan altijd nog dierenactivisten. Ik ben opzoek naar iets waarmee ik de apparaten schade kan toe berokkenen maar niet wetenschappelijk onderbouwt kan worden waardoor het komt. En dan zeg ik "wie eist" die bewijst!

Dan nog meer meldingen van andere mensen opgevraagd via NVWA:

In reactie op uw informatieverzoek kan ik u het volgende mededelen.
Er is bij ons één casus bekent met betrekking tot geluidsoverlast van een apparaat bedoeld om katten te verjagen.
Er was een klacht binnengekomen van een familie met twee kinderen.
De jonge kinderen hadden hun ouders verteld dat ze niet meer in de speeltuin wilde spelen (direct gelegen achter de woning waar, naar later bleek, een katten verjager hing).
Tevens wilde de kinderen niet meer langs het pad lopen wat aan de vrije zijde van een hoekhuis was gelegen.
De kinderen klaagden over een misselijkmakende hoge pieptoon waar ze last van hadden.
Handhaving heeft toen ter plaatse onderzoek gedaan en heeft toen een katten verjager gezien en gehoord.
Het apparaat (de katten verjager) hing aan de vrije zijde van een hoekhuis op de eerste etage.
Het feit dat het apparaat hoorbaar was door mensen deed ons vermoedden dat het apparaat defect zou zijn.
De frequentiebereik waarmee een verjager werkt zou buiten de gehoordrempel moeten liggen van een mens (jong en oud).
De bezitters van het apparaat zijn toen op de hoogte gesteld van de hinder die het apparaat veroorzaakte en is hun verzocht het apparaat niet meer te gebruiken.
Hier is niet direct gevolg aan gegeven maar na een herhaalde verzoeken voldeden de bewoners hier toch aan.
Na een tijd (c.a. 3 maanden) werd de gemeente opnieuw benaderd door de zelfde familie.
De kinderen konden 's avonds niet slapen vanwege het geluid van de voornoemde katten verjager die om de paar minuten aan ging.
Tijdens nachtelijke controle bleek dat het apparaat inderdaad in werking was.
Gezien de frequentie (niet buiten het gehoor van een mens) en de geluidsterkte leek het ons aannemelijk dat, vooral kinderen, hier hinder/overlast van konden ondervinden.
Dat er sprake was van slaapverstoring van de kinderen was voldoende reden om handhavend op te treden.
De bewoners zijn toen nogmaals bezocht door medewerkers van Handhaving.
Ze zijn op de hoogte gesteld van de overlast en dat dit een overtreding was van de algemene plaatselijke verordening van de gemeente Zandvoort.
Ze hebben toen een laatste mondelinge waarschuwing gekregen.
Bij het voortduren van de overtreding overlast zou er strafrechtelijk en/of bestuursrechtelijk gehandhaafd worden op basis van artikel 4:6 van de algemene plaatselijke verordening van de gemeente Zandvoort (zie bijgevoegd artikel).
Gelukkig hebben de bewoners voldaan het de laatste waarschuwing.

Artikel 4:6 Overige geluidhinder
1. Het is verboden buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer of het Besluit toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen te verrichten op een zodanige wijze dat voor een omwonende of voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt.
2. Het college kan van het verbod ontheffing verlenen.
3. Het verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet geluidhinder, de Zondagswet, de Wet openbare manifestaties, het Vuurwerkbesluit of de Provinciale milieuverordening.

ierbij de documenten van het WOB verzoek over de klachten die zijn binnengekomen bij de NVWA.

Klacht omschrijving

Kattenverjager: Klaagster meldt dat haar kinderen veel last hebben van de herrie. Het apparaat wordt buiten opgehangen, als er langs loopt gaat het apparaat af. Tussen de 1 a 2 minuten gaat de apparaat af. GAARNE OVERLEG MET (weggehaald in verband met privacy) controleur productveiligheid.

Klachtsoort: productveiligheid non-food FYSISH MECHANISCH
Klachtnummer 97083

Klaagster heeft eerst met VROM en andere instanties contact gehad. Nu wilde ze met (weggehaald in verband met privacy) spreken naar aanleiding van haar telefoongesprek met VROM. Later belde ze nogmaals en vertelde dat de heer (weggehaald in verband met privacy) er een klacht van wilde maken omdat ze er ziek van geworden is. Volgens haar een niet toegestane apparaat vanwege het bereik en de gevaarlijkheid daarvan. zie voor het artikel: http://www.shop4home.nl/index.php?mail_ ... o&cPath=92%products_id=344&zenid=73ac7e617ff9ec2e0d72e3a1

LET OP ZIE OOK KLACHT 96578

Gesproken met mevrouw Jager en verklaring afgenomen. Zij heeft lichamelijke klachten zoals spierpijn, gewrichtspijn, vermoeidheid, evenwichtsstoornis en pijnlijke linker arm en schouder. Zij is niet onder behandeling bij een arts. haar kat is dit jaar 2 keer weggelopen. 1 langere periode en sinds 14-06-2009. Volgens de klager komt dit door het apparaat in de tuin van de buren. Dit apparaat heeft volgens de klager als doel het verjagen van katten en andere dieren, middels geluid maar heeft volgens haar ook effect op de gezondheid van mensen. Zij is van mening dat dit apparaat verboden moet worden omdat deze onveilig is. Documenten ter onderbouwing van haar verklaring heeft ze aan de VWA opgestuurd. De aanwezigheid van het apparaat heeft geleid tot spanningen met de buren. Zij geeft aan op dit moment ook last te ondervinden van het apparaat en maakt daarom geen gebruik van haar voordeur, haar kat is daarom opnieuw weggelopen. Zij wijst mij vanaf haar voordeur de locatie van het apparaat aan. Ik heb de klager medegedeeld dat de VWA nog onbekend is met dit apparaat en het daarom een onderzoek instelt naar het apparaat. De buurman is (weggehaald in verband met privacy) en eigenaar van het betreffende apparaat, dit op batterijen werkend apparaat is bij de ( (weggehaald in verband met privacy) gekocht. Ik heb het apparaat met toestemming van de buurman onderzocht, er zaten geen batterijen in het apparaat. Het apparaat werkte niet, volgens verklaring van de buurman sinds enige dagen. Verzoek om deze informatie vertrouwelijk te behandelen".

Van 97083 kon ik dit terugvinden "Klager bezocht op woensdag 5 augustus 2009 omstreekt 15:30 uur op het adres van (weggehaald in verband met privacy). Nadat ik als BOA had gelegitimeerd betrad ik de woning. De vrouw verklaarde mij te zijn: (weggehaald in verband met privacy) meisjesnaam (weggehaald in verband met privacy) geboren (weggehaald in verband met privacy).

Zij verklaarde mij dat de kinderen last hebben van een apparaat, een zogenaamde kattenverjager welke aan de overkant tegen over de woning van de klager aan de voorgevel onder het woonkamerraam is bevestigd. Zij en haar man horen het geluid niet. Zij vertelde mij dat de kinderen het een irritant geluid vonden hierop reageerde (weggehaald in verband met privacy) die vertelde dat ze er hoofdpijn van krijgt. Het probleem is met de buurman besproken maar die wil, omdathet apparaat effectief is tegen katten, het apparaat niet verwijderen. Mevrouw werd inmiddels de Telegraaf op de hoogte gesteld van het onderzoek dat de VWA uitvoert. Zij stelde voor haar kinderen als proefpersoon te weten (weggehaald in verband met privacy) en (weggehaald in verband met privacy). Dit als het voor het onderzoek noodzakelijk is. Hierna zijn we naar buiten gegaan en wees zij mij de kattenverjager. Ik heb toen enkele foto's genomen. Opmerking: Dit product lijkt exact op het apparaat aangaande klacht 97153".


*= overleg gehad dat dit treiterkastje/piepkastje op een later tijdstip geactiveerd kon worden. Dit hebben zij ook gedaan. Je bent afhankelijk van de goodwill van de eigenaar van deze schoenendoos waaruit een verschrikkelijke herrie uitkomt. Gelukkig zijn ze in België al verboden wat hier in Nederland ook moet gebeuren vind ik. Ik vind derhalve wie eist die bewijst niet altijd goed opgaan. In de tijden dat Dokter Semmelweis beweerde dat je handen moest gaan wassen omdat anders er doden vielen kon hij niet wetenschappelijk bewijzen. Dus gingen zij gewoon door met het niet wassen van de handen. Als je datzelfde argument "wie eist, die bewijst" zou eisen was dat niet redelijk en nogal naïef en idioot en dwaas geweest zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Ignaz_Semmelweis

Bericht Re: Gehoorstoornis door kattenverjager van 140dB?

#20
Indien de no cure no pay advocaat ballen heeft proberen ze een proef proces aan te spannen omdat 140 decibel schadelijk is volgens mijn KNO arts. No cure no pay is overigens omstreden eerder in uitzending bij uitzending van Radar zover ik mij herinner.

Medisch boek van KNO arts doet vertellen dat hoogfrequent geluid SCHADELIJK is dan normaal geluid:

Pagina 88:

http://books.google.nl/books?id=i0lhHrp ... id&f=false

Helaas ontbreekt de kennis bij medische artsen aangaande hoogfrequent geluid omdat hier naar weinig onderzoeken zijn gedaan. En veelal vind men het niet belangrijk over de tonen die boven de 8 kilohertz doen gaan. Dit omdat dit niet getest wordt zelfs bij oor testen!

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 3 gasten

cron