Bericht Re: Gehoorstoornis door kattenverjager van 140dB?

#22
Dat zal ik doen!

Hierbij mening van KNO arts:


Beide apparaten leveren geluidstonen die qua frequentie hoger zijn dan wat wij als mens gebruiken voor de dagelijkse spraakverstaanbaarheid (tot ca 8 kHz). Dat suggereert een zekere veiligheid. Waarschijnlijk zijn dit soort apparaten wel gekeurd en goed bevonden door diverse instanties (is bijv de toonhoogte wel datgene dat de leverancier zegt). Echter het wil niet zeggen dat wij geen hogere tonen kunnen waarnemen. Geluidsintensiteiten van 140 dB zijn inderdaad zeer fors en beschadigend. De geluidsintensiteit verminderd exponentieel met de afstaand. Zeer oplettend van deze meneer/mevrouw. Inderdaad zeer verstandig om afstand te houden van deze apparaten om geluidschade te voorkomen voor de hoogste tonen.In Nederland is het kennelijk legaal om iemands oren kapot te maken. De ogen zijn gelukkig wel goed beschermt. Zo is het verboden door een laser lamp in iemands ogen te gaan schijnen waardoor diegene blind wordt.

Bericht Re: Gehoorstoornis door kattenverjager van 140dB?

#25
Letselschade verhaal wordt lastig: De fabrikanten van de kattenverjagers zijn doorgaans geheim. Dit maakt de zaak er niet beter op. Zo ik begrepen heb van een letselschade advocaat is dat de importeur dan aansprakelijk gesteld kan worden. Dat wilde ik dan wel. Echter nu de importeur in Frankrijk zit gevestigd betekent het dat het Franse recht van toepassing is? Uit een gehoormeting doet blijken dat ik een gehoorschade heb opgelopen. Ik ben altijd zuinig omgegaan met mijn gehoor, daar waar ik ook geluidstechnicus was en altijd voor bescherming ging zorgen. Je hebt dan goede oren nodig. Ik mis nu de hogere tonen, daar waar ik zo kon genieten van muziek. Verder test men in Nederland tot een toonhoogte van 8 kilohertz. Tonen die daarboven zitten testen we helaas niet. Dit zouden we niet nodig hebben voor de spraak. Echter van muziek gebruiken we wel de hogere tonen. Kortom helaas lukt het me niet om alsnog een letselschade claim af te dwingen.

Bericht Re: Gehoorstoornis door kattenverjager van 140dB?

#26
http://www.gelderlander.nl/algemeen/bin ... -1.4288272

Minister Mansveld geeft aan dat een kattenverjager werkt op 21 kilohertz toon. Dit terwijl ik duidelijk aan haar heb doorgegeven is dat er ook andere kattenverjagers zijn die werken vanaf 13 kilohertz toon tot en met 20 kilohertz met 140 decibel. Essentiële informatie wordt verdraaid en er wordt nu gezegd dat kattenverjagers werken op 21 kilohertz toon.

Bericht Re: Gehoorstoornis door kattenverjager van 140dB?

#27
Geluidswaarde advisering. Mailing van FOD uit België:

Antwoord FOD volksgezondheid:

Ultrasone toestellen voor dierenverdrijving produceren geluid van hoge frequenties (8-20kHz) en ultrageluid (>20 kHz).

De geluidsemissies van dergelijke apparaten zouden voor sommige dieren (ratten, muizen,...) een afschrikkend effect hebben. De producenten mogen zulke apparaten op de markt brengen als ze veilig zijn en geen gevaar opleveren voor de gezondheid van de gebruiker en andere personen. Het CE-teken is het bewijs dat de producent verklaart aan de Europese normen te voldoen. Dit soort toestellen moet voldoen aan de Europese normen voor elektromagnetische straling, elektrische veiligheid en het gebruik van gevaarlijke stoffen (RoHS).

Helaas is er voor ultrasonische emissie geen (product)norm, noch op Europees, noch op nationaal vlak. Enkele wetenschappelijke organen hebben wel aanbevelingen geformuleerd.

Hoogfrequent geluid (16 - 20 kHz) veroorzaakt twee soorten biologische effecten: enerzijds objectieve specifieke effecten zoals gehoorverlies (bij langdurige blootstelling) en anderzijds aspecifieke klachten die al na enkele minuten kunnen optreden. Deze laatste omvat hoofdpijn, oorsuizen, vermoeidheid, duizeligheid en misselijkheid, die optreden na een blootstelling van enkele minuten. Afhankelijk van de geluidssamenstelling en persoonlijke gevoeligheid (ook leeftijdsgebonden) kunnen mensen deze specifieke hinder ervaren al vanaf 75 dB.

Voor deze frequentiegebieden geven twee internationale instanties, het International Non-Ionizing committee (INRC/IRPA, 1984) en Health Canada (1991), een grenswaarde voor het geluidsdrukniveau bij beroepsmatige blootstelling van 75 dB. Het IRNC/IRPA geeft bovendien ook een waarde voor blootstelling van de algemene bevolking, namelijk 70 dB bij 20 kHz. Het respecteren van deze grenswaarden zou bescherming bieden tegen de aspecifieke klachten en mogelijk gehoorverlies ten gevolge van langdurige blootstelling.

Er zijn in België geen normen voor bescherming van de algemene bevolking tegen hoogfrequent geluid en ultrageluid. De FOD volksgezondheid heeft voor 7 verschillende ultrasone dierenverdrijvers metingen laten uitvoeren. De limiet van 75 dB, aanbevolen door INRC/IRPA en Health Canada, wordt bij sommige apparaten overschreven op een afstand van minder dan 5 meter. Het is dus aanbevolen om bij het plaatsen van een ultrasone dierenverdrijver, enige afstand te bewaren ten opzichte van de plaatsen waar mensen zich kunnen bevinden. Het is ook goed om te weten dat er apparaten zijn die continu werken, maar er zijn ook apparaten die enkel een signaal uitzenden wanneer er beweging wordt gedetecteerd. Deze laatste zijn minder hinderlijk.


Groenlinks wil verbod op kattenverjager:

http://www.rijnmond.nl/nieuws/25-04-201 ... nverjagers

Bericht Re: Gehoorstoornis door kattenverjager van 140dB?

#29
Ik had het er toevallig gisteren met mijn dochter over. Die klaagde over een bepaalde rottige pieptoon die ze hoorde als ze door bepaalde straten fietste, op weg naar school en wat dat was. Nou, dan kon ik haar dus vertellen dat dat waarschijnlijk zo'n kattenverjager is.. Zij hoort ze dus ook. (ze is bijna 14) Op die leeftijd kun je ze waarschijnlijk nog horen.

Het vervelende is, dat ze een tuut in haar oren daaraan overhoud, die pas na een tijdje weggaat.

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 4 gasten

cron