Aantal huizen tellen aan de hand van postcode/huisnummer

1
Misschien is deze tip niet waardig maar vermeld het toch eventjes.

Wanneer je wilt weten hoeveel huizen een bepaalde straat heeft. Bijvoorbeeld Zilverstraat 1 tot en met 99. Dan tel ik er één bij op, bij de 99. Dan heb je er honderd. Dat deel ik dan door twee. Je komt dan op 50 uit. Dit betekent dat deze straat 50 huizen heeft.

Bij even nummers kun je gewoon delen door 2. Dus Narcisstraat 2-12 heeft er dan 6 woningen.
cron