Foutieve bezorging aan de Sportlaan Drachten

1
Ik kreeg een klacht te horen dat de post hier in Drachten niet goed bezorgd wordt. Een verklaring kan zijn dat niemand een nummer op de brievenbus heeft. Maar dat is geen reden om het dan maar fout te bezorgen. Ik wil de klacht niet doorspelen aan het bedrijf. Misschien iemand op het forum die daar bezorgd? Als je echt niet weet waar poststuk bezorgd dient te worden dan kun je het beter retour sturen. Het betreft post van Sandd en PostNL.

Re: Foutieve bezorging aan de Sportlaan Drachten

3
Mijn brievenbus heeft ook geen nummer maar mijn huis wel degelijk. Op de brievenbussen van flats staan meestal wel nummers (anders zou het bezorgen wel heel lastig worden) maar dat geldt niet altijd voor brievenbussen op een bedrijfsterrein. Het is me onduidelijk of het hier om huizen met brievenbussen gaat of om brievenbussen op een bedrijfsterrein. Ik zou elk bedrijf aanraden hun brievenbus van een duidelijk leesbaar nummer te voorzien. Dat voorkomt onnodig gezoek en verlaagt het risico op fouten aanzienlijk. Ik ga er dan ook geen oordeel over vellen.

Re: Foutieve bezorging aan de Sportlaan Drachten

4
De post werd bezorgd aan het begin van de laan. Er is nog een gebouw dat best ver fietsen is. De post wordt dan gedaan in de begin van de straat. Het sportcomplex heeft nu wel een nummer aangebracht. Wanneer onduidelijk is waarbij een poststuk bezorgd dient te worden, dan moet de postbode of postbezorger navraag doen. Indien niemand aanwezig is dan dient het poststuk terug te gaan naar de afzender, indien de afzendergegevens bekend zijn. De term "huisnummer" is misschien verwarrend omdat ook sportcomplexen, bedrijven, benzinestations en winkels ook van een huisnummer moet worden voorzien. In de brochure van PostNL staat dat wanneer je niet voldoet aan de Postregeling 2009 dat het poststuk dan als onbestelbaar kan worden verklaard.

Re: Foutieve bezorging aan de Sportlaan Drachten

9
Ik vind jouw Jan de Graaf niet bepaald een vriendelijke persoon. Je beledigt mij en dat vind ik jammer. Als je geen "gezeur" wilt zien dan moet je denk ik niet op dit forum zijn. Dingen die goed gaan worden doorgaans niet vermeld. Wat zou jij graag dan op het forum willen zien Jan de Graaf?

de splinter in andermans oog wel zien, maar niet de balk in het eigen (=over kleine fouten van een ander vallen, terwijl de eigen grote fouten niet worden gezien)

Overigens ontbreken wel vaker huisnummers op panden. De gemeentes moeten hierop toezien maar dat gebeurd vrij weinig meer.
cron